Ragam

Lama hidup banyak dirasa. Lama berjalan banyak dilihat. Lama mencari banyak didapat. Begitu pepatah lama bersuara saat anak-anak mulai beranjak dewasa. Dalam hidup tak melulu perkara “aku”. Tak mesti perkara “saya”. Tak cukup perkara sebuah “nama”. Dalam hidup banyak #ragam … Read More